fbpx

Regulamin

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1.1. Właściciel
  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.oyse.eu jest Vanessa Nkounkou z siedzibą w Warszawie, ul. Biruty 8/59.
  1.2. Kontakt
  Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym telefonicznie pod numerem 539095304 (płatne wg taryfy operatora), przez e-mail udostępniony na stronie sklepu internetowego.
  1.3. Zasady działania sklepu internetowego
  1.3.1. OYSE prowadzi sprzedaż towarów przez zorganizowany sklep internetowy wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. W celu skorzystania z oferty sklepu internetowego potrzebne jest urządzenie posiadające połączenie z Internetem.
  1.3.2. W sprzedaży znajdują się towary umieszczone na stronie internetowej. Jeżeli towar jest niedostępny w zapasach OYSE, klient jest o tym fakcie informowany drogą mailową lub telefoniczną i ustalana z nim zostaje dalsza procedura działania.
  1.3.3. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.oyse.eu nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  1.4. Akceptacja regulaminu
  Warunkiem realizacji transakcji pomiędzy OYSE a Klientem jest akceptacja regulaminu strony internetowej www.oyse.eu oraz regulaminu serwisu obsługującego transakcję (przelewy24.pl).
  2. JAK KUPOWAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM?
  2.1. Podstawowe zasady zamawiania towarów
  2.1.1.  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.oyse.eu.
  2.1.2.  Towary w sklepie internetowym są oznaczone co najmniej następującymi informacjami: nazwa towaru, właściwości towaru (rozmiar, kolor), jego cena i materiał, z którego jest wykonany oraz dostępność produktu (na magazyn/na zamówienie). Kolor towaru może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie.
  2.1.3.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru określając wymagane parametry, w szczególności rozmiar oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
  2.2. Szczegółowa instrukcja zamawiania towarów
  2.2.1.Klient wybiera towar, który chce zakupić. Po wybraniu towaru wybiera jego rozmiar i ilość, a następnie dodaje do koszyka.
  2.2.2. Jeżeli Klient chce zakupić kolejny towar, przechodzi ponownie do strony sklepu i powtarza procedurę z punktu 2.2.1.
  2.2.3.    Wybrane produkty zostają przeniesione do „koszyka”. Zawartość koszyka wyświetlić można poprzez najechanie kursorem na ikonę koszyka w prawym górnym roku i wybranie opcji „wyświetl koszyk”.
  2.2.4. Transakcję można sfinalizować poprzez wybranie opcji „do kasy”. Po wyborze tej opcji Klient wprowadza dane umożliwiające realizację zamówienia (obowiązkowe: imię, nazwisko, kraj, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail oraz nieobowiązkowe: nazwa firmy). Jeżeli adres do wysyłki różni się od adresu zamawiającego, należy zaznaczyć opcję „wyślij na inny adres?” i podać następujące dane: obowiązkowe (imię, nazwisko, kraj, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail) oraz ewentualnie nieobowiązkowe (nazwa firmy). W formularz „uwagi do zamówienia” wpisać można dodatkowe uwagi do zamówienia. OYSE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w danych wprowadzonych przez Klienta.
  2.2.5. Na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta, wystawiony zostanie dokument sprzedaży (faktura). Faktura zostanie Klientowi dostarczona drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
  2.2.5. Po wprowadzeniu danych należy wybrać formę wysyłki („za pobraniem” lub paczkomat Inpost, Poczta Polska).
  2.2.6. Po złożeniu zamówienia na podany w formularzu danych adres e-mail Klienta przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
  2.3. Kontakt OYSE z Klientem
  Jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. w celu wyjaśnienia wątpliwości lub w innych kwestiach związanych z zamówieniem) OYSE może kontaktować się z Klientem na wskazany w formularzu adres e-mail lub telefonu kontaktowego.
  2.4. Sposoby płatności
  2.4.1. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew) lub opłacenia przesyłki za pobraniem (przy odbiorze).
  2.4.2. Przy wyborze płatności online, Klient zostanie przekierowany do serwisu transakcyjnego (przelewy24.pl). Po wyborze formy płatności należy zapoznać się z regulaminem serwisu przelewy24.pl i oznaczyć jego akceptację. Brak akceptacji regulaminu serwisu przelewy24.pl lub regulaminu strony internetowej oyse.eu uniemożliwia zawarcie transakcji. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek OYSE lub podmiotu pośredniczącego w transakcji (przelewy24.pl), zamówienie nie zostanie uznane za prawidłowo złożone, a tym samym umowa nie zostanie zawarta. Skutkuje to brakiem realizacji zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
  2.4.3. Przy wyborze opcji „za pobraniem” konieczny jest wybór kuriera jako dostawcy, a zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera.
  2.4.4.    OYSE nie akceptuje przelewów tradycyjnych. W celu dokonania przelewu prosimy o skorzystanie z serwisu przelewy24.pl. Sklep nie wysyła mail z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego na wskazany w mailu numer konta.
  2.5. Anulowanie zamówienia
  2.5.1. Zamówienie można anulować na każdym etapie składania zamówienia (do czasu dokonania płatności) poprzez zaprzestanie przechodzenia do kolejnych kroków i wyjście ze strony www.oyse.eu. Zamówienie, którego proces składania zostanie przerwany przez Klienta lub które nie zostanie opłacone, nie zostanie zrealizowane.
  2.5.2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia drogą mailową, wysyłając informację na adres e-mail: oyseeu@gmail.com w ciągu 30 minut od złożenia i opłacenia zamówienia. W takim przypadku środki zostaną zwrócone przelewem tradycyjnym na wskazany przez Klienta rachunek w ciągu 14 dni.
 2. CENY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1    Ceny na stronie sklepu internetowego OYSE podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
  3.2    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Jego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności oraz wielkości zamówienia i ewentualnych rabatów/akcji promocyjnych.
  3.3    Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez OYSE zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
  3.4    OYSE zastrzega sobie prawo do: zmiany cen sprzedawanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży oraz wprowadzania innych zmian.
  4. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW
  4.1    Dostępność towarów oznaczona jest na stronie internetowej www.oyse.eu. Informacja o dostępności poszczególnych rozmiarów umieszczona jest na stronie każdego z produktów.
  4.2. W przypadku towarów o statusie „dostępny na zamówienie”, istnieje możliwość ich zamówienia, jednakże czas oczekiwania na przesyłkę może się wydłużyć do 14 dni roboczych. W takim przypadku OYSE zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem, celem ustalenia zasad realizacji zamówienia lub poinformowania o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
  4.3. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
  5. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  5.1    Dostawy towaru sklepu internetowego www.oyse.eu realizowane są na terenie Polski.
  5.2.    W przypadku towarów dostępnych, zostaną one wysłane do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. Przy towarach na zamówienie, czas ten wydłuża się do 14 dni roboczych.
  5.3. Zamówienia dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W zależności od wybranej formy dostawy, jej koszt oraz czas będzie się różnił (czas dostarczenia – zgodnie z regulaminem przewoźnika).

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) wszedł (weszła) w posiadanie zamówionych rzeczy.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować OYSE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: oyseeu@gmail.com). Klient może wykorzystać zamieszczony jako załącznik do Regulaminu wzór odstąpienia od umowy.
6.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, OYSE zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OYSE, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OYSE została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży).
6.4. Zwrot płatności zostanie nastąpi przelewem tradycyjnym na numer konta wskazany przez Klienta.
6.5. OYSE może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.6. Rzeczy w stanie nienaruszonym z nieuszkodzonymi zabezpieczeniami należy odesłać na adres: Vanessa Nkounkou, ul. Biruty 8/59, 03-504 Warszawa niezwłocznie (a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował OYSE o odstąpieniu od umowy sprzedaży). Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
6.7. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
6.8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar rozpakowany lub z naruszonymi zabezpieczeniami producenta nie podlega zwrotowi.
7. REKLAMACJE
7.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym oyse.eu może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
7.2. Reklamację należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: oyseeu@gmail.com
7.3. Wiadomość dot. reklamacji powinna zawierać następujące składowe:
informacje i okoliczności dot. przedmiotu reklamacji (przede wszystkim rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady),
informacje umożliwiające identyfikację zamówienia (np. datę i kwotę zakupu, rodzaj zakupionego produktu),
żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
dane kontaktowe kontaktowych składającego reklamację, w tym przede wszystkim adres poczty elektronicznej, na który OYSE wyśle informację o rozpatrzeniu reklamacji,
adres, z którego kurier będzie mógł odebrać wadliwy towar podlegający reklamacji oraz ewentualne informacje dot. możliwości odbioru paczki.
7.4. OYSE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez OYSE danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przesyłania Klientowi informacji o akcjach promocyjnych lub marketingowych oraz materiałów reklamowych i informacji o prowadzącym sklep internetowy www.oyse.eu.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Vanessa Nkounkou z siedzibą w Warszawie (03-504) ul. Biruty 8/59. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

ZAŁĄCZNIK – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
…………………., dn. ………………….
Dane klienta:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko i adres konsumenta)

Konto do zwrotu wpłaconych środków:
Bank:…………………………………………………………………………………….
Nr Konta: ……………………………………………………………………………..

Oyse.eu
Vanessa Nkounkou
Ul. Biruty 8/59
03-504 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

………………………………………………………….
(podpis konsumenta)

 

We use cookies to guarantee you the best experience on our site. By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. Learn more

Accept
Sizing guide tees

Podane wymiary są wymiarami podglądowymi, w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić.

Tees

Label size Bust (in|cm) Lenght (in|cm) Sleeve (in|cm) Waist
(in|cm)
XS 20|51 29|73 13|34 20|51
S 21|53 30|75 14|35 21|53
M 22|55 30.3|77 14.2|36 22|55
L 22.4|57 31|79 14.6|37 22.4|57
XL 23|59 32|81 15|38 23|59
XXL 24|61 33|83 15.4|39 24|61
English EN French FR Polish PL
Select your currency
EUR Euro