fbpx

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w sklepie internetowym oyse.eu

Polityka prywatności

Oyse.eu szanuje prawo Klientów do ich prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność Klientów.

Serwis przetwarza dane osobowe Klientów serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja, dane osobowe

Chcielibyśmy, by Klient korzystający z naszych usług czuł się w pełni bezpiecznie. Klient, bez rejestracji i logowania, może składać zamówienia podając swoje dane osobowe.

W formularzu zamówienia należy podać takie dane jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), nazwa firmy (nieobowiązkowe), kraj, telefon i adres e-mail. Oyse.eu nie wymaga od Klientów podawania danych nie będących niezbędnymi do realizacji zamówienia (np. PESEL, numer dowodu osobistego). Każdą sytuację, w której Klient zostanie poproszony o udostępnienie innych danych, prosimy zgłaszać drogą mailową.

Uwagi do zamówienia są podawane przez Klienta dobrowolnie w celu zapewnienia lepszej jakości obsługi.

Przetwarzamy dane Klienta za jego zgodą w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży, w tym wysyłania zamówionych towarów.

Oyse.eu informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego Oyse.eu. Sklep, za zgodą Klienta, może udostępnić dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji transakcji (np. przeprowadzenia płatności, wysyłki towaru).

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych
Klient może zwrócić się do Oyse.eu (pisemnie na adres Vanessa Nkounkou, 05-462 Majdan ul. Wesoła 16 lub e-mailem na adres info@oyse.eu) o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących jego danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez OYSE.

Klient może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. OYSE podejmie wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i ich usunięcie z bazy OYSE.

Usunięcie danych osobowych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych a także ich usunięcia. Dane Klienta zostaną usunięte z systemu sprzedażowego on-line sklepu OYSE.eu przez Administratora do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał transakcji. Po tym czasie dane będą figurować jedynie w dokumentach księgowych (czyli na imiennej fakturze, którą wystawia OYSE)

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Vanessa Nkounkou z siedzibą w Majdanie, ul. Wesoła 16. 

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z oyse.eu, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, partnerzy biznesowi, sieciowe agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta sklepu oyse.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Klienta.

Strona internetowa wydawcy (oyse.eu) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

• sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

• stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Pliki Cookies stosowane w serwisach Oyse.eu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Klientów.

Dla poszczególnych elementów sklepu Oyse.eu wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

  1. Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji Klienta i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez Klienta. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną sklepu oyse.eu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
  2. Serwis newsletter w zakresie dotyczącym wypełniania formularzy serwisu dostępny na stronie wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu w zakresie dotyczącym wypełnienia formularzy. Zawartość i cel pliku jest następujący:

asessionuid – Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z aplikacją.
Gromadzenie danych o zapytaniach http

Przechowujemy zapytania http i podobne kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i inne dane zgodnie ze standardami serwerów http.

Dane o zapytaniach WWW oraz dane korzystania ze sklepu Oyse.eu m.in. adresy IP przechowujemy w celach bezpieczeństwa.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych/logów

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Odnośniki do innych stron

Sklep Oyse.eu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Plugin Facebooka
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: //www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zmiany i zastrzeżenia

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany i opublikowane na stronie www.oyse.eu .

Wszelkie pytania lub wątpliwości w zakresie tej polityki można wyjaśnić pisemnie zwracając się do: Vanessa Nkounkou, ul. Wesoła 16, 05-463 Majdan.

Definicje

• cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Klienta, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
• log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Klienta przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
• protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem

We use cookies to guarantee you the best experience on our site. By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. Learn more

Accept
Sizing guide polo

Podane wymiary są wymiarami podglądowymi, w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić.

Polo

Label size Bust (cm) Lenght (cm) Sleeve (cm)
S 48 70 22
M 52 72 23
L 56 74 24
XL 60 76 25
English EN French FR Polish PL
Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro